Jestem dumny

Muzeum Historyczne Skierniewic zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kampanii edukacyjnej Jestem Dumny 

 

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-03

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • Serwis WWW udostępnia mechanizm czterostopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.

 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.

 • Serwis WWW zawiera możliwość wyświetlania dwustopniowej zmiany czytelności czcionki odpowiedniej dla osób cierpiących na dysleksję.

 • Serwis WWW zawiera możliwość ułatwienia czytania artykułów na stronie poprzez powiększenie kursora, przewodnika do czytania oraz maskę do czytania, wszystkie te elementy ułatwiają lepsze skupienie i zrozumienie tekst czytany.

 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę.

 • Brak jednolitych skrótów klawiszowych

 • Brak dostępnej wersji dla niepełnosprawnych

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Duda

 • E-mail: info@muzeumskierniewic.pl

 • Telefon: 573 447 126

 

 

Postępowanie odwoławcze

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/pl)

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Muzeum Historyczne Skierniewic  ul. Stefana Batorego 64 J 96-100 Skierniewice

 

 1. Do budynku prowadzą wejścia – szeroka furtka zlokalizowana od ul. Batorego, brama wraz z furtką zlokalizowana od ul. 26 Dywizji Piechoty.
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody, szeroki podjazd oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Drzwi jednoskrzydłowe otwierają się manualnie.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. W budynku nie ma windy ponieważ budynek jest parterowy.
 7. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 9. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku jest pętla indukcyjna.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

strony internetowej Jestem Dumny

Deklaracja dostępności

Informacje

Copyright 2022

Muzeum Historyczne Skierniewic

 

Projekt i wdrożenie: Przemysław Sarzyński