Informacje

Anna Olszewska

ps. Murzynek

Karta edukacyjna do pobrania

Kolorowanka do pobrania

Urodziła się 10 maja 1911 r. w Łazach, w powiecie będzińskim. Jej pierwszą pracą była opieka nad dziećmi folwarcznymi na Podlasiu, była też gospodynią w prowadzonym na wsi pensjonacie.

 

W 1938 r. ukończyła kurs sanitarny Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 1939-1949 pracowała w punkcie sanitarno-odżywczym na dworcu kolejowym w Skierniewicach, gdzie zajmowała się wysyłaniem paczek dla jeńców. W momencie wybuchu wojny została sanitariuszką w utworzonym w budynku ośrodka zdrowia szpitalu zakaźnym. Pracowała tam do likwidacji szpitala w grudniu 1940 r. Od 1940 r. pomagała również w Biurze Informacyjnym PCK. W 1941 r. zaangażowała się w ramach PCK w organizację schroniska dla inwalidów wojennych, które funkcjonowało przez 4 lata.
Przez cały ten czas Olszewska niosła pomoc swoim podopiecznym – sama zdobywała jedzenie, opał oraz robiła opatrunki. Niosła nie tylko pomoc pielęgniarską, ale dawała również wsparcie duchowe rozmową i modlitwą tym, którzy najbardziej tego potrzebowali.
Aktywnie włączała się w akcje szczepień ochronnych organizowanych przez PCK. W 1943 r. została współpracownikiem Zarządu Głównego PCK na terenie ówczesnego powiatu łowickiego. Po wybuchu Powstania Warszawskiego pomagała rannym powstańcom, którzy trafiali do skierniewickiego szpitala, najczęściej czuwała przy nich na nocnych dyżurach.

 

Anna Olszewska ukrywała również osoby, które poszukiwane były przez Niemców. Była zaprzysiężona w AK i aktywnie działała w Lidze Kobiet.
W 1952 r. rozpoczęła pracę na stanowisku pielęgniarki – dyspozytorki. Państwowy Egzamin Pielęgniarski zdała 23 czerwca 1958 r. Przez całe swoje życie niosła bezinteresowną pomoc osobom starszym i chorym z potrzeby serca. Przez podopiecznych nazywana Siostrą Hanią.
Najdłużej związana była zawodowo ze Szpitalem Miejskim w Skierniewicach i stacją
pogotowia ratunkowego.

 

Anna Olszewska zmarła 10 września 1992 r. W 1997 r. Rada Miasta Skierniewice nadała jej tytuł Honorowy Obywatel Miasta, a w 2017 r., jedną z ulic w mieście nazwano jej imieniem.
Za wzorową pracę i zasługi otrzymała wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń, a wśród nich m.in. Odznakę Honorową PCK, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski.
 

---

Biogram opracowany na podstawie materiałów udostępnionych przez Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach

Siostra Polskiego Czerwonego Krzyża, osoba o wielkim sercu, niestrudzenie niosąca pomoc chorym, ubogim, samotnym, cierpiącym i umierającym.

Skierniewiczanka.

Jestem dumny